Nasze projekty

Projekt
„Our colorful cities”

Okres realizacji: 28.03.2022 - 27.02.2024
Przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia nt. historii sportu i historii regionalnej w 3 europejskich miastach: Wrocławiu, Mediolanie i Bitoli.
Zobacz

Projekt
„VET CSR w klubie sportowym”

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.12.2023
Przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia doradztwa i orientacji zawodowej dla uczniów szkoły podstawowej.Zajęcia realizowane będą na nowoczesnych stadionach sportowych. Działania testowe realizowane na stadionie Cracovii Kraków, zostaną następnie udostępnione wszystkim zainteresowanym.
Zobacz

Projekt
„Innowacje w orientacji zawodowej”

Okres realizacji: 01.12.2021 - 31.07.2023
Opracowanie materiałów audiowizualnych wspierających zajęcia orientacji zawodowej na stadionach.Działania: opracowanie filmów zawodoznawczych, realizacja cyklu „Dni Zawodowca” na współpracujących z projektem stadionach w Polsce.
Zobacz

Projekt
„Warsztaty antydyskryminacyjne w klubach sportowych”

Okres realizacji: 30.12.2021 - 29.12-2023
Przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych oraz przeszkolenie edukatorów do realizacji zajęć antydyskryminacyjnych.Zajęcia opierać się będą na przykładach ze świata sportu, realizowane na współpracujących z projektem stadionach sportowych.
Zobacz