Our Colorful Cities

Projekt: „Our colorful cities”

Program: Erasmus+ YOUTH
Umowa:  2021-1-PL01-KA220-YOU-000028574
Okres realizacji: 28.02.2022 – 27.02.2024

Cel projektu

Przygotowanie pakietu materiałów szkoleniowych wspierających zajęcia nt. historii sportu i historii regionalnej w 3 europejskich miastach: Wrocławiu, MediolanieBitoli.

Zajęcia odbywać się będą na nowoczesnych stadionach: Tarczyński Arena, Stadio Giuseppe Meazza oraz Stadion Tumbe Kafe.

Działania

Opracowanie materiałów szkoleniowych, międzynarodowe szkolenia edukatorów, realizacja cyklu szkoleń dla młodzieży szkolnej na stadionach we Wrocławiu, MediolanieBitoli.

Grupa docelowa

Młodzież szkolna.

Partnerzy

Galeria