Innowacje w orientacji zawodowej

Projekt: „Innowacje w orientacji zawodowej”

Program: Erasmus+ Szkolnictwo zawodowe
Umowa: 2021-1-PL01-KA210-VET-000034532
Okres realizacji: 01.12.2021 – 31.07.2023

Cel projektu

Opracowanie materiałów audiowizualnych wspierających zajęcia orientacji zawodowej na stadionach.

Działania

Opracowanie filmów zawodoznawczych, realizacja cyklu „Dni Zawodowca” na współpracujących z projektem stadionach w Polsce.

Działania

Opracowanie filmów zawodoznawczych, realizacja cyklu „Dni Zawodowca” na współpracujących z projektem stadionach w Polsce.

Grupa docelowa

Młodzież szkolna.

Partnerzy

Materiały filmowe